ทำไมต้องอินเดีย

 ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับ2 รองจากจีน เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมยุคแรกๆของโลกมีประชาธิปไตยที่เก่าแก่และเข็มแข็งเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยเช่นกัน แม้อินเดียจะเป็นประเทสที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้สังคมและการเมืองของอินเดียก็นับว่ามั่นคงกว่าหลายๆประเทศในเอเชีย ประชากรชาวอินเดียยังคงดำรงรักษาวัฒนธรรมของชาติไว้ได้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

อินเดียประกอบด้วยประชากรหลายชนเผ่าหลากหลายวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา รวมทั้งภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็มีมากกว่าแปดร้อยภาษา โดยประมาณ แต่เนื่องจากอินเดียเคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรอยู่นานเกือบสองร้อยปี ทำให้ภาษาอังกฤษหยั่งรากลึก กระทั่งมีความสำคัญ และใช้เป็นภาษาทางราชการมานานกว่าร้อยปี ทำให้คนอินเดีย มีความเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษมากกว่าชนชาติใดๆในภาคพื้นเอเชีย จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและถูกต้องตามแบบฉบับของเจ้าของภาษาเดิมเปรียบเสมือนเป็นภาษาของตนเอง การศึกษาที่อินเดียแบ่งออกเป็นภาษาของตนเอง การศึกษาที่อินเดียบ่งออกเป็นหลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบจะมีภาษาอังกฤษเป็นภาคบังคับ ดังนั้นการที่นักเรียนตัดสินใจเลือกินเดียเป็นที่ๆศึกษาต่อ เท่ากับว่านักเรียนได้เรียนวิชาการที่เข้มข้นและยังได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงด้วย

 

India is the 7th largest country and the population is the 2nd largest in the world. It is known that India has 5000 years old ancient civilization where inherited culture has stil been practiced until today However, India today is one of the leading countries ancestors no matter where they live. Even though India is quiet secure, the people lead their live in sufficient economic way. They are determined to keep their culture as inherited from their ancestors no matter where they are. There are so many tribrs, kinds of culture and religions including the more than 300 different languages in use today. English is one of India had been under the Great Britain's colony for almost 100 years and that is the reason why indians have greater ability to master their English than any people from the same part of the world.

Indian schools and universities have received world recognition by their significant contribution in research and development in areas ranging from biotechnology to engineering to information technology. Every subject is taught in English even in traditional subjects such as arts and humanities. At the present time, it can claim that India is the second largest higher education network in the world.

ค้นหาบทความ